19-21 Ekim 2022
EN

KAYIT BILGISI

idRc2022, Eskişehir Teknik Üniversitesi öncülüğünde “İklim Değişikliği & Güvenli Kentler” teması ile 19-21 Ekim arasında karma olarak gerçekleştirilecektir.
 
“13 Ekim - Afet Risklerinin Azaltılması Uluslararası Günü” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan kongremiz EskişehirTeknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsünde gerçekleştirilecektir.

Dirençlilik konusunda farklı disiplinlerden çalışmaların ortak bir platformda konuşulduğu ve tartışıldığı bir toplantı olmasını amaçladığımız bu etkinlikte Dirençlilik ana başlığı altındaki çalışmalarınız ile sizleri aramızda görmeyi istiyoruz.


idRc 2022’e katılmak veya sunum yapmak isteyen katılımcılar bildiri gönderilerini ve kayıt işlemlerini https://kongresistemi.com/idrc2022/ adresinden yaptıracaklardır.


Özet Formatı indirmek için...İstenen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulmasını rica edeceğiz.

 

Bildiri özetlerinizi 23 Eylül 2022 tarihine kadar sisteme yükleyebilirsiniz.


Tam metin gönderimi isteğe bağlı olacaktır.

Gönderilen tam metinler hakem değerlendirmesi sonucunda “idRc2022 Tam Metinler” kitabında yayınlanacaktır.

Tam metin göndermek istemeyen katılımcılar çalışmalarının geliştirilmiş hallerini Resilience Dergisi'ne makale olarak da gönderebilirler.

Kongrenin sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

İklim Değişikliği öncelikli olmak üzere, Dirençlilik konusu ile ilgili tüm disiplinlerden gelen çalışmalara kongremizde yer verilecektir.


Bildirileriniz, Çift Kör Hakemlik yöntemi ile değerlendirilecektir.

 

Değerlendirmeleri tamamlanan bildirilerinizin değerlendirme sonuçları 30 Eylül 2022 tarihine kadar size sistem üzerinden bildirilecektir.

 

Sunumu gerçekleştirilen bildirilerin Tam Metinleri değerlendirmeye alınarak “idRc 2022 Tam Metinler” kitabında basılacaktır.


Kongre katılım bedeli Öğreci Katılımcı için 100 TL, Diğer Katılımcılar için 300 TLdir. Bir kayıt için iki (2) sunum hakkı verilmiştir. Kayıt bedelinin 07.10.2022 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir. Kayıt işlemi tamamlanmamış bildiriler programa dahil edilmeyecektir. 


Son Gönderim*

 

23.09.2022 Cuma

Özet Değerlendirme Sonuçları İlanı

 

30.09.2022 Cuma

Son Kayıt Tarihi (Dinleyiciler için)

 

07.10.2022 Cuma

Kongre Program İlanı

 

14.10.2022 Cuma

Sunulmuş Özetlerin Yayınlanma Tarihi

 

31.12.2022 Cuma

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

 

25.11.2022 Cuma

Tam Metin Kitabı Yayınlanma Tarihi

 

31.12.2022 Cuma