5-7 Ekim 2021
EN

KAYIT BILGISI

idRc2021, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde “İklim Değişikliği & Yerel Dirençlilik” teması ile 5-7 Ekim arasında karma olarak gerçekleştirilecektir.
 
“13 Ekim - Afet Risklerinin Azaltılması Uluslararası Günü” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan kongremiz AFAD kampüsünde gerçekleştirilecektir.

Dirençlilik konusunda farklı disiplinlerden çalışmaların ortak bir platformda konuşulduğu ve tartışıldığı bir toplantı olmasını amaçladığımız bu etkinlikte Dirençlilik ana başlığı altındaki çalışmalarınız ile sizleri aramızda görmeyi istiyoruz.


idRc 2021’e katılmak veya sunum yapmak isteyen katılımcılar bildiri gönderilerini ve kayıt işlemlerini https://kongresistemi.com/idrc2021/ adresinden yaptıracaklardır.


Özet Formatı indirmek için...


Kongremiz 5-7 Ekim 2021 tarihlerinde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Kampüsü'nde karma olarak gerçekleştirilecektir.


İstenen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulmasını rica edeceğiz.

 

Bildiri özetlerinizi 03 Eylül 2021 tarihine kadar sisteme yükleyebilirsiniz.


Tam metin gönderimi isteğe bağlı olacaktır.

Gönderilen tam metinler hakem değerlendirmesi sonucunda “idRc2021 Tam Metinler” kitabında yayınlanacaktır.

Tam metin göndermek istemeyen katılımcılar çalışmalarının geliştirilmiş hallerini Resilience Dergisi'ne makale olarak da gönderebilirler.

Kongrenin sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

idRc 2021 tüm katılımcılar için ücretsizdir.

İklim Değişikliği öncelikli olmak üzere, Dirençlilik konusu ile ilgili tüm disiplinlerden gelen çalışmalara kongremizde yer verilecektir.


Bildirileriniz, Çift Kör Hakemlik yöntemi ile değerlendirilecektir.

 

Değerlendirmeleri tamamlanan bildirilerinizin KABUL/RET durumu 10 Eylül 2021 tarihine kadar size sistem üzerinden bildirilecektir.

 

Sunumu gerçekleştirilen bildirilerin Tam Metinleri değerlendirmeye alınarak “idRc 2021 Tam Metinler” kitabında basılacaktır.


 


Son Gönderim*

 

03.09.2021 Cuma

Özet Kabul-Ret İlanı

 

10.09.2021 Cuma

Son Kayıt Tarihi (Dinleyiciler için)

 

01.10.2020 Cuma

Kongre Program İlanı

 

24.09.2020 Cuma

Sunulmuş Özetlerin Yayınlanma Tarihi

 

26.11.2021 Cuma

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

 

26.11.2021 Cuma

Tam Metin Kitabı Yayınlanma Tarihi

 

31.12.2021 Cuma