EN

DÜZENLEME KURULU

Unvan Adı Soyadı Kurum/Kuruluş
Dr. Hayri BARAÇLI(Düzenleme Kurulu Başkanı) Türkiye Belediyeler Birliği
Halil İbrahim AZAK Türkiye Belediyeler Birliği
Dr. Ramazan Özcan YILDIRIM Türkiye Belediyeler Birliği
Dr. Ahmet KAZAN Türkiye Belediyeler Birliği
Kayhan ÖZÜM Türkiye Belediyeler Birliği
Doç. Dr. Muammer TÜN Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye
Öğr. Gör. Dr. İsmail Talih GÜVEN  Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Ayşe ÜTÜK Ankara Üniversitesi
Dr. Burçak ÇABUK Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye
Doç. Dr. Kurtuluş AÇIKSARI Türk Kızılay
Alpaslan DURMUŞ Kızılay, Türkiye
Dr. Selman Salim KESGİN Türk Kızılay
Nuri ÖZBAĞDATLI UNDP, Türkiye
Prof. Dr. Nilgün OKAY İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Emin ÖZDAMAR Türk Japon Vakfı - JICA Türkiye Ofisi
Prof. Dr. Seda KUNDAK  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Meltem ŞENOL BALABAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayşegül ASKAN GÜNDOĞAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Çiğdem TUĞAÇ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Alper ÇABUK Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Fadime SERTÇELİK Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Dr. Betül ERGÜN KONUKÇU İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye