5-7 October 2021
TR

HONOR COMMITTEE

Yunus SEZER Afet ve Acil Durum Yönetimi
Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Kerem KINIK Kızılay
Assoc. Dr. Birol EKİCİ Türkiye Belediyeler Birliği