13-15 EKİM 2020
EN

YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Nuray ÖZASLAN Mimarlık Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Alper ÇABUK Peyzaj Mimarlığı Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül ASKAN GÜNDOĞAN İnşaat Mühendisliği Bilimsel Bölüm Başkanı Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Onur KURT Özel Gereksinimli Bireyler Bilimsel Bölüm Başkanı Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Semra GÜNAY AKTAŞ Coğrafya Bilimsel Bölüm Başkanı Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu Sosyoloji Bilimsel Bölüm Başkanı Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hilmi Özden İlk Yardım Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Onur KAYA Endüstri Mühendisliği Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Himmet KARAMAN Geomatik Mühendisliği Bilimsel Bölüm Başkanı İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Seda KUNDAK Şehir Bölge Planlama Bilimsel Bölüm Başkanı Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent ÖZMEN Afet Yönetimi Bilimsel Bölüm Başkanı Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA Afet EğitimiBilimsel Bölüm Başkanı Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Tolga GÖRÜM Jeomorfoloji Bilimsel Bölüm Başkanı Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Berna Burçak BAŞBUĞ ERKAN Risk Yönetimi Bilimsel Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Deniz GERÇEK Kentsel Sürdürülebilirlik Bilimsel Bölüm Başkanı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Doç. Dr. Uğur AVDAN Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI Afet Hukuku Bilimsel Bölüm Başkanı Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU İş sağlığı ve güvenliği Bilimsel Bölüm Başkanı İstabul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin ALTUNDAĞ Yangın Güvenliği Bilimsel Bölüm Başkanı Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emrah PEKKAN Hidrojeoloji Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan UYGUÇGİL Jeoistatistik Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur KAPLAN Yapı Sağlığı Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN Çevre Mühendisliği Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Teknik Üniversitesi
Dr. Sıdıka TEKELİ YEŞİL Afet Epidemiyolojisi Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Teknik Üniversitesi
Dr. Arş. Gör. Mustafa ÜSTÜNER Uzaktan Algılama Bilimsel Bölüm Başkanı Artvin Çoruh Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Uğur TURHAN Ulaştırma Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Birsen AÇIKEL Sivil Havacılık Bilimsel Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Ahmet KIRTAŞ Yangın Bilimsel Bölüm Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Burçak ÇABUK Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Bilimsel Bölüm Başkanı Milli Savunma Bakanlığı
Dr. İlhan Öztürk Afet Tıbbı Bilimsel Bölüm Başkanı Türk Kızılay
Dr. Betül ERGÜN KONUKÇU Kentsel Dirençlilik Bilimsel Bölüm Başkanı İBB
Dr. Öğr. Üyesi Özcan Erdoğan Sağlık Bakım Hizmetleri Bilimsel Bölüm Başkanı Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Katman Yer Bilimleri Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Teknik Üniversitesi
Serhat YILMAZ Risk Yönetimi Bilimsel Bölüm Başkanı İstanbul Aydın Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Cafer YILDIRIM Antimikrobiyal Direnç Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof Dr. Hasan SAYGIN Sürdürülebilirlik Bilimsel Bölüm Başkanı İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Muammer TÜN Yer Bilimleri Bilimsel Bölüm Başkanı Eskişehir Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Volkan ORAL Çevre Bilimleri Bilimsel Bölüm Başkanı İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Alper ŞENER Pandemik ve COVID-19 Bilimsel Bölüm Başkanı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent GÜNSOY Afet Ekonomisi Bilimsel Bölüm Başkanı Anadolu Üniversitesi
Dr. Yeşim ÜNAL Afet Psikolojisi Bilimsel Bölüm Başkanı UMKEDER